Periode: Siste

Ute (5.3°C   2018-09-24 21:55:01)

Barometric pressure

Inne (sensor 3, kjeller, vedbod)

Inne (sensor 5, kjeller)

Inne (sensor 6, kjeller)