Periode: Siste

Ute (15.8°C   2019-06-19 09:48:01)

Barometric pressure

Inne (sensor 3, kjeller, vedbod)

Inne (sensor 5, kjeller)

Inne (sensor 6, kjeller)