Periode: Siste

Ute (-1.6°C   2017-12-17 18:19:01)

Barometric pressure

Inne (sensor 3, kjeller, vedbod)

Inne (sensor 5, kjeller)

Inne (sensor 6, kjeller)