Periode: Siste

Ute (-0.9°C   2018-03-18 01:00:01)

Barometric pressure

Inne (sensor 3, kjeller, vedbod)

Inne (sensor 5, kjeller)

Inne (sensor 6, kjeller)