Periode: Siste

Ute (23.3°C   2018-05-28 11:19:01)

Barometric pressure

Inne (sensor 3, kjeller, vedbod)

Inne (sensor 5, kjeller)

Inne (sensor 6, kjeller)