Periode: Siste

Ute (-11.3°C   2019-01-20 20:57:01)

Barometric pressure

Inne (sensor 3, kjeller, vedbod)

Inne (sensor 5, kjeller)

Inne (sensor 6, kjeller)