Periode: Siste

Ute (19.4°C   2018-07-16 06:20:01)

Barometric pressure

Inne (sensor 3, kjeller, vedbod)

Inne (sensor 5, kjeller)

Inne (sensor 6, kjeller)