Periode: Siste

Ute (1.6°C   2019-03-25 09:25:01)

Barometric pressure

Inne (sensor 3, kjeller, vedbod)

Inne (sensor 5, kjeller)

Inne (sensor 6, kjeller)